Convocatòria PROMOTORS 2019

Convocatòria PROMOTORS 2019

CAT

El grup de recerca i transferència AMADE (Anàlisi i Materials Avançats per al Disseny Estructural) de la Universitat de Girona i membre de la Xarxa Tecnio de la Generalitat de Catalunya (http://amade.udg.edu) ha obert un concurs per incorporar un Promotor.

La tasca principal del Promotor serà col·laborar en la cerca de finançament, tant de recerca com de transferència, i en la difusió dels resultats.

En particular:

  • Identificació de convocatòries de projectes nacionals i internacionals i suport a la redacció de propostes. Específicament, convocatòries de projectes europeus “Horizon Europe”, les xarxes de mobilitat Marie Sklodowska-Curie i els projectes col·laboratius d’abast nacional amb empreses (Retos Colaboración, participació en projectes CIEN, etc).
  • Suport a la captació de talent. Gestió de convocatòries per a captació d’estudiants amb expedient competitiu per accedir a contractes pre- i post-doctorals, suport en la selecció de candidats.
  • Promoció de la transferència donant suport en la interlocució amb clients i en l’elaboració de convenis i contractes.
  • Divulgació i disseminació de resultats de recerca i gestió de xarxes socials
  • Impuls de la interacció amb els sectors socials i econòmics

Es valora l’experiència en tasques similars, l’actitud emprenedora, les habilitats socials i la capacitat de prendre decisions operatives de forma autònoma.
S’ofereix un contracte per obra o servei a temps parcial de mitja jornada (20h/setmana) (15.965€ anuals bruts) per una durada inicial de 2 anys, ampliable.

Contacte:  info.amade@udg.edu

 

ESP

El grupo de investigación y transferencia AMADE (Análisis y Materiales Avanzados para el Diseño Estructural) de la Universitat de Girona y miembro de la Red Tecnio de la Generalitat de Catalunya (http://amade.udg.edu) ha abierto un concurso para incorporar un Promotor.

La tarea principal del Promotor será colaborar en la búsqueda de financiamiento, tanto de investigación como de transferencia, y en la difusión de resultados.

En particular:

  • Identificación de convocatorias de proyectos nacionales e internacionales y soporte a la redacción de propuestas. Específicamente, convocatorias de proyectos europeos “Horizon Europe”, las redes de movilidad Marie Sklodowska-Curie y los proyectos colaborativos de alcance nacional con empresas (Retos Colaboración, participación en proyectos CIEN, etc).
  • Soporte a la captación de talento. Gestión de convocatorias para la captación de estudiantes con expediente competitivo para acceder a contratos pre- i post-doctorales, soporte en la selección de candidatos.
  • Promoción de la transferencia dando soporte en la interlocución con clientes y en la elaboración de convenios y contratos.
  • Divulgación y diseminación de resultados de investigación y gestión de redes sociales
  • Impulso de la interacción con los sectores sociales y económicos.

Se valora la experiencia en tareas similares, la actitud emprendedora, las habilidades sociales y la capacidad de tomar decisiones operativas de forma autónoma.
Se ofrece un contrato por obra o servicio a tiempo parcial de media jornada (20h/semana) (15.965€ anuales brutos) para una duración inicial de 2 años, ampliable.

Contacto:  info.amade@udg.edu