amade-composites
 1. Convocatòria PROMOTORS 2019

  CAT

  El grup de recerca i transferència AMADE (Anàlisi i Materials Avançats per al Disseny Estructural) de la Universitat de Girona i membre de la Xarxa Tecnio de la Generalitat de Catalunya (http://amade.udg.edu) ha obert un concurs per incorporar un Promotor.

  La tasca principal del Promotor serà col·laborar en la cerca de finançament, tant de recerca com de transferència, i en la difusió dels resultats.

  En particular:

  • Identificació de convocatòries de projectes nacionals i internacionals i suport a la redacció de propostes. Específicament, convocatòries de projectes europeus “Horizon Europe”, les xarxes de mobilitat Marie Sklodowska-Curie i els projectes col·laboratius d’abast nacional amb empreses (Retos Colaboración, participació en projectes CIEN, etc).
  • Suport a la captació de talent. Gestió de convocatòries per a captació d’estudiants amb expedient competitiu per accedir a contractes pre- i post-doctorals, suport en la selecció de candidats.
  • Promoció de la transferència donant suport en la interlocució amb clients i en l’elaboració de convenis i contractes.
  • Divulgació i disseminació de resultats de recerca i gestió de xarxes socials
  • Impuls de la interacció amb els sectors socials i econòmics

  Es valora l’experiència en tasques similars, l’actitud emprenedora, les habilitats socials i la capacitat de prendre decisions operatives de forma autònoma.
  S’ofereix un contracte per obra o servei a temps parcial de mitja jornada (20h/setmana) (15.965€ anuals bruts) per una durada inicial de 2 anys, ampliable.

  Contacte:  info.amade@udg.edu

   

  ESP

  El grupo de investigación y transferencia AMADE (Análisis y Materiales Avanzados para el Diseño Estructural) de la Universitat de Girona y miembro de la Red Tecnio de la Generalitat de Catalunya (http://amade.udg.edu) ha abierto un concurso para incorporar un Promotor.

  La tarea principal del Promotor será colaborar en la búsqueda de financiamiento, tanto de investigación como de transferencia, y en la difusión de resultados.

  En particular:

  • Identificación de convocatorias de proyectos nacionales e internacionales y soporte a la redacción de propuestas. Específicamente, convocatorias de proyectos europeos “Horizon Europe”, las redes de movilidad Marie Sklodowska-Curie y los proyectos colaborativos de alcance nacional con empresas (Retos Colaboración, participación en proyectos CIEN, etc).
  • Soporte a la captación de talento. Gestión de convocatorias para la captación de estudiantes con expediente competitivo para acceder a contratos pre- i post-doctorales, soporte en la selección de candidatos.
  • Promoción de la transferencia dando soporte en la interlocución con clientes y en la elaboración de convenios y contratos.
  • Divulgación y diseminación de resultados de investigación y gestión de redes sociales
  • Impulso de la interacción con los sectores sociales y económicos.

  Se valora la experiencia en tareas similares, la actitud emprendedora, las habilidades sociales y la capacidad de tomar decisiones operativas de forma autónoma.
  Se ofrece un contrato por obra o servicio a tiempo parcial de media jornada (20h/semana) (15.965€ anuales brutos) para una duración inicial de 2 años, ampliable.

  Contacto:  info.amade@udg.edu

AMADE aims to perform and disseminate leading edge applied research and to transfer it to the society. To fulfil this mission it is essential to rely on motivated and highly skilled personnel, so AMADE is continuously recruiting talent at different stages of their career.

PhD students

If you have a technical background (engineering in mechanics, aeronautics, industrial, materials, etc.) and you are seeking for a reputed research group to develop your PhD in an international frame, have a look to the current thesis topics with vacancies (list of PhD topics).

To get an idea of the research done in AMADE and its impact, you can have a look to our Google Schoolar profile.

In order to facilitate the evaluation of your proposal, please, find the Spanish equivalent to your grades (bachelor’s and master’s) following the online application from the Spanish Ministerio de Educación. It is a time consuming process but entirely necessary. Students with Spanish Equivalent grades of 7’5 and above have a good chance to win a PhD scholarship. However, applications from students with specific experience and motivation are also appreciated.

You can send your CV, motivation letter and undergraduate and master grades (original and Spanish equivalent) to talent.amade@udg.edu

Undergraduate students

We are glad to receive students involved in the development of the final project/thesis or students motivated to collaborate with the activities of the group at part time while continuing their degree. Internships should be for a period of, at least, 3 months.

If you are interested, please send your CV and a description of the topics you would like to deal with during your stay to talent.amade@udg.edu

Technicians

AMADE activities are supported by a workforce of technicians specialized on managing the quality system, mechanical testing, instrumentation, dissemination of news, community manager, etc. AMADE hires technicians according to the existing vacancies.

If you are motivated to join us as a technician, send us an e-mail to info.amade@udg.edu with your CV, skills, and motivation.